Dựa vào những tín hiệu của thị trường như chỉ số CPI tháng 6 đã giảm so với tháng 5, cho thấy dấu hiệu của lạm phát đã có xu hướng giảm…, Ngân hàng Nhà nước quyết định giữ mức mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 14%/năm từ ngày 1/7 tới.