Sáng nay, 29-5, Cục Quản lý dược cho biết, kể từ ngày 1-7-2008, tất cả doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước chưa đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc) hoặc chưa tiến hành xây dựng cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn GMP sẽ không được tiếp tục sản xuất tân dược.