(PL)- Ngày 25-5, Sở GTVT TP.HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP, từ ngày 1-6 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP (CII) được bắt đầu thu phí nhằm hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội.

Trước đó, đến 24 giờ ngày 31-5, CII sẽ ngừng thu phí tại Trạm thu phí xa lộ Hà Nội để hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ. Như vậy, Trạm thu phí xa lộ Hà Nội được sử dụng chuyển tiếp cho việc thu phí hoàn vốn xây dựng cầu Rạch Chiếc mới.

Cầu Rạch Chiếc mới gồm 10 làn xe trên ba làn cầu riêng biệt, được xây dựng từ tháng 10-2009 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 7-2012. Tổng mức đầu tư xây dựng cầu là hơn 1.000 tỉ đồng từ ngân sách TP và được CII ứng vốn trước làm cầu theo hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý, thu phí giao thông trên xa lộ Hà Nội, trong đó có cầu Rạch Chiếc mới.

L.ĐỨC - H.TUYÊN