QĐND Online – Đó là một trong những mức xử phạt, được nêu trong Nghị định 19 của Chính phủ, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-5-2012. Nghị định 19 quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, theo Nghị định nói trên, hành vi quảng cáo lừa dối người tiêu dùng bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng; lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch, sẽ bị mức phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Việt Chung