Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 08 về hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa. Theo đó, giao quyền hầu hết cho các địa phương tự làm, tự quản lý.

Thông tư quy định rõ: Đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển khách, hàng hóa bằng các phương tiện này phải có trang phục hoặc biển hiệu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành quy định để nhận biết với các đối tượng tham gia giao thông khác. Bên cạnh đó, phải trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách đối với loại xe bắt buộc. Thông tư này cũng thực hiện việc giao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố căn cứ tình hình cụ thể để quy định phạm vi vận chuyển, tuyến đường, thời gian hoạt động đối với từng loại phương tiện để đảm bảo an toàn trật tự giao thông. Các loại phương tiện trên hoạt động trong địa phương nào phải tuân theo các quy định của địa phương đó. Tuy nhiên, nhiều địa phương (nhất là các Thành phố lớn), xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ không được phép chở hàng hóa vượt phía trước và phía sau quá 1/3 chiều dài thân xe, cũng như hàng hóa vượt quá bề rộng thân xe. Cấm chở hàng hóa trên mui các loại xe cơ giới 3 bánh. Về việc xử phạt đối với xe ôm không đeo biển hiệu hoặc mặc đồng phục, theo Vụ Pháp chế (Bộ Giao thông Vận tải), quy định này là khả thi khi các địa phương áp dụng./. SGGP