Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105, có hiệu lực từ 1/1/2010, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (thay cho Nghị định 182/2004).

Theo đó, ngoài việc tiếp tục xử phạt hành vi chuyển nhượng đất không đủ điều kiện, Nghị định 105 xem hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện theo quy định cũng là vi phạm. Theo Điều 14 của nghị định, hộ gia đình, cá nhân vi phạm điều này bị phạt 1-5 triệu đồng (đất ở nông thôn) hoặc 2-10 triệu đồng (đất đô thị). Còn tổ chức và cơ sở tôn giáo nhận chuyển quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện bị phạt 5-500 triệu đồng tùy theo mức độ hậu quả. Đặc biệt, lần đầu tiên hành vi chậm đưa đất vào sử dụng bị đưa vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, phạt từ 500 ngàn đến hai triệu đồng đối với hành vi không sử dụng đất trồng cây hằng năm quá 12 tháng liền, không sử dụng đất trồng cây lâu năm quá 18 tháng, không sử dụng đất trồng rừng quá 24 tháng khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Dự án đầu tư chậm sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm so với tiến độ được duyệt bị phạt 2-10 triệu đồng. Theo Điều 38 Luật Đất đai 2003, hành vi chậm đưa đất vào sử dụng như trên sẽ bị thu hồi đất. Nhưng trên thực tế, hầu như chưa có trường hợp nào bị chế tài... DDDN