Ngày 18/10, tại Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Thông tấn xã Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông nhằm thúc đẩy công tác thông tin, truyền thông về tỉnh Lâm Đồng.

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 1

Tổng giám đốc TTXVN và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký biên bản hợp tác trong lễ ký kết chiều 18/10. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 2

Tổng giám đốc TTXVN và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký biên bản hợp tác trong lễ ký kết chiều 18/10. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 3

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 4

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 5

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 6

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 7

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 8

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN ky ket hop tac truyen thong voi tinh Lam Dong - Anh 9

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)