TTO - Tuần này (bắt đầu từ ngày 13-11 đến hết ngày 19-11), TTO và VNN Publishing dành tặng 10 bạn đọc 20 cuốn Quản lý thời gian và Đàm phán hiệu quả trong bộ sách Cẩm nang bỏ túi (mỗi bạn đọc được tặng 2 cuốn).