Tổng số cổ phiếu TTF mà Tân Liên Phát muốn bán lên tới 28,92 triệu cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu từ 49,9% xuống chỉ còn 29,9% vốn TTF.

TTF: Cong ty con Vingroup muon thoai gan 29 trieu co phieu - Anh 1

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát - công ty con của Vingroup (mã VIC) vừa đăng ký bán một số lượng cổ phiếu lớn TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Cụ thể, Tân Liên Phát đăng ký bán 28,922 triệu cổ phiếu TTF. Ngày dự kiến giao dịch là từ 29/11 đến 28/12/2016.

Hiện tại, Tân Liên Phát đang nắm hơn 72,155 triệu cổ phiếu TTF, tương ứng 49,9% vốn Gỗ Trường Thành.

Nếu bán hết toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký, Tân Liên Phát sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 43,23 triệu cổ phiếu TTF, tương đương tỷ lệ sở hữu 29,9% vốn Gỗ Trường Thành.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) có công văn cho biết, cổ phiếu TTF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, khiến lỗ vượt vốn điều lệ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ TTF quý III/2016 âm 394 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 9 tháng là âm 1.475,5 tỷ đồng. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/9/2016 âm 1.605 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.446 tỷ đồng.

Hiện cổ phiếu TTF cũng đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Vân Hạ