Năm 2008 là 1 năm tồi tệ của phần lớn dân chơi "chứng". Thua lỗ hoặc đang bị kẹp nặng, không rút chân ra được, không chỉ những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà.... Bình luận - Phân tích