Kết thúc tuần giao dịch trước, TTCK Mỹ đã đạt được sự tăng trưởng tuần đầu tiên trong vòng một tháng qua, dẫn đầu bởi các CP tài chính. CP của Goldman Sachs, Cty tài chính CK lớn nhất nước Mỹ tăng 6,6% sau khi tập đoàn này thông báo không điều chỉnh giảm lớn trên giá trị trên sổ sách do những khoản nợ xấu.