Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh như sau: