(ĐTCK-online) Theo BCTC 9 tháng của CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTC - sàn UPCoM), doanh thu thuần của Công ty đạt 66,45 tỷ đồng, tăng 2,04% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 10,86 tỷ đồng, tăng 92,5% so với cùng kỳ.

TTC có vốn điều lệ 45,7 tỷ đồng. Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 90 tỷ đồng, lợi nhuận 6,5 tỷ đồng, chia cổ tức 12%. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh rượu, bia, nước giải khát các loại; cho thuê văn phòng và căn hộ…