CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) đang tiến hành thủ tục để góp cổ phần chi phối thành lập công ty chứng khoán, với tên gọi là CTCP Chứng khoán Cần Thơ.