Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, đồng chí Triệu Tiến Thắng, phong trào sáng kiến và lao động sáng tạo chính là động lực cho sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.

-

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (CĐBĐVN) luôn thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn: Vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam . Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, công nhân viên; Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh. Tổ chức công đoàn, cán bộ đoàn viên Công đoàn BĐVN đã có những đóng góp xứng đáng vào việc đưa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển vượt trội và bền vững.

Trong những năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp có hiệu quả của lãnh đạo chuyên môn đồng cấp, các phong trào thi đua trong Tập đoàn đã được đông đảo CBCNVC, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, đặc biệt phong trào “Sáng tạo VNPT” đã được các đơn vị tập trung triển khai, coi đây là một phong trào tạo động lực trong quản lý và sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đã góp phần để Tập đoàn đạt mức tăng trưởng từ 25 - 30% năm, năng suất lao động tăng trên 10%, việc làm và thu nhập được ổn định và có cải thiện, người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, phong trào thi đua lao động sáng tạo do Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công đoàn Bưu điện Việt Nam phát động đã thực sự có hiệu quả, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với mục tiêu sáng tạo đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong sản xuất kinh doanh và công tác, bảo vệ và nâng cao uy tín của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn vị Anh hùng Lao động.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã vận động CBCNVC đẩy mạnh phong trào: “Sáng tạo VNPT”; đưa ra chỉ tiêu có ít nhất 5 chỉ tiêu/100 CBCNVC-LĐ có sáng kiến; nhiều Công đoàn các đơn vị đã cụ thể hóa “Sáng tạo VNPT” thành phong trào “Đi tìm ngôi sao”, “người bán hàng tốt nhất”… tổ chức bình chọn, tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi, có nhiều sáng kiến đóng góp cho đơn vị. Với các phong trào sáng tạo, đã tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao.

C ác phong trào sáng tạo, đã tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ khách hàng của VNPT được nâng cao.

Đặc biệt CĐBĐVN đã cùng với Tập đoàn VNPT phát động các phong trào thi đua như: phong trào Người VNPT sử dụng các sản phẩm dịch vụ VNPT, phong trào Nụ cười VNPT, phong trào Chất lượng VNPT….

Công đoàn - chuyên môn cùng phát huy hiệu quả

Thông qua các phong trào thi đua, Công đoàn các cấp đã góp phần để Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD hàng năm với mức tăng trưởng từ 25% trở lên. Hoạt động công đoàn đã cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình công tác và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm. Thông qua phong trào sáng tạo đã góp phần tạo nên các dịch vụ mới, năng suất mới, chất lượng mới, hiệu quả mới trong SXKD.

Là một trong 20 công đoàn Ngành Trung ương, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam được thành lập từ ngày 30/8/1947, khi mới thành lập có 1.460 đoàn viên với 17 tổ chức công đoàn trực thuộc. Hiện nay có 88.566 đoàn viên với 113 công đoàn trực thuộc, trong đó có 11 công đoàn cấp trên cơ sở, đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Thành tích của Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đượ̣c Đảng, Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, tiêu biểu như Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007, liên tục trong nhiều năm gần đây luôn được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Với phương châm “Chăm sóc cho đội ngũ hiện tại, chuẩn bị cho thế hệ tương lai, sống nghĩa tình với những người đi trước”, CNVC Tập đoàn đã thực hiện tốt truyền thống Nghĩa tình thông qua việc tự nguyện đóng góp từ thu nhập để tạo lập quỹ nhà ở, quỹ xã hội, quỹ tài năng để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách của Ngành; tặng sổ tiết kiệm, xây tặng nhà tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình liệt sỹ; Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sỹ, các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt, thiên tai, hỗ trợ kinh phí nâng cao dân trí cho đồng bào và con em các dân tộc vùng cao - Tây nguyên; Thường xuyên vận động CNVC-LĐ tham gia các chương trình chính sách xã hội và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong những năm vừa qua, mỗi năm Tập đoàn đã chi hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động nghĩa tình (nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chắp cánh tài năng Việt, góp đá cho Trường Sa, tấm lưới nghĩa tình, thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho CBCNV). Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ đối với hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu và thực hiện các chương trình đưa tin học về 60 huyện nghèo khác trong cả nước.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào lao động sáng tạo

Mục tiêu cơ bản của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu phát sinh: 1.000.690 tỷ đồng, tăng bình quân 22,22%/năm; Tổng lợi nhuận68.970 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8,32%/năm; Tổng nộp ngân sách: 46.680 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5%/năm; Phát triển 37,42 triệu thuê bao điện thoại; 3,9 triệu thuê bao Internet băng rộng.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Tập đoàn, nhiệm vụ của Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả, phong trào CBCNV, động viên công đoàn các cấp phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD được giao nên hoạt động công đoàn phải thật sự đổi mới và phong trào công nhân viên chức phải có sự phấn đấu quyết liệt, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên.

Biến khó khăn thách thức thành động lực, chuyển cơ hội thành nguồn tăng trưởng, tạo bước đột phá chuyển biến về nhận thức và tư tưởng cũng như trong hành động của CBCNV-LĐ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Tập đoàn. Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vượt lên phía trước và giành chiến thắng trong cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường, phong trào lao động sáng tạo của VNPT cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp. Đưa nhận thức “Sáng tạo VNPT” như một phong trào hoạt động thường xuyên, động viên, khuyến khích đội ngũ CBCNV phát huy khả năng lao động sáng tạo.

Vận động CBCNVC tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học. Tích cực đề xuất các ý tưởng, giải pháp, biên pháp hữu ích nâng cao hiệu quả SXKD, chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và kinh doanh có hiệu quả, làm cho các hoạt động đó trở thành một phong trào thi đua thiết thực trong các lĩnh vực quản lý và SXKD. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị và các cụm công đoàn tổ chức hội thảo bàn những biện pháp, giải pháp phát triển SXKD, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác bán hàng, quy chế phân phối thu nhập… Tổ chức có hiệu quả ngày “Sáng tạo VNPT” theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và CĐBĐVN. Triển khai có hiệu quả “Tháng Công nhân” với phương trâm “Tháng hành động vì người lao động”.

Với các nội dung trên, nhiệm vụ được chú trọng nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CNVCLĐ. Thường xuyên ghi nhận, tôn vinh, biểu dương các cá nhân có nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, giải pháp trong quản lý và SXKD đem lại hiệu quả cao cho Tập đoàn.

Tự hào với truyền thống vẻ vang, trong suốt quá trình 65 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã lấy đó là nguồn nội lực quan trọng để vận động cán bộ đoàn viên công đoàn thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục phấn đấu thi đua lao động sáng tạo, xứng đáng với mười chữ vàng truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”, góp phần xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn vị Anh hùng phát triển vượt trội và bền vững, luôn giữ vững vị trị số một về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin nước nhà.

Báo điện tử VnMedia