Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi gồm nhiều tác giả, nhà văn Trần Hoài Dương tuyển chọn, NXB Trẻ ấn hành