TT - 9g45: Phim: Đời người và những chuyến đi (tập 14). 13g: Phim: Những ngã rẽ cuộc đời (tập 20). 14g30: Tác phẩm mới: Nếu Hà Nội không có mùa đông. 17g: Phim: Người yêu dấu (tập 46). 19g50: Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn. 20g: Truyền hình trực tiếp: Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. 21g40: Phim: Luật đời (tập 10).