Khai sai mã số, thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng vải nhập khẩu, Cục Hải quan TP.HCM vừa thực hiện truy thu gần 18 tỷ đồng tiền thuế của một doanh nghiệp và đang mở rộng kiểm tra sau thông quan đối với 5 doanh nghiệp khác.

Truy thu gan 18 ty dong tu cac lo vai nhap khau - Anh 1

Vải nhập lậu do Cục Hải quan TP.HCM bắt giữ tại cảng Sài Gòn khu vực 3. Ảnh: T.Hòa

Theo Cục Hải quan TP.HCM, qua kiểm tra mặt hàng vải dệt thoi và vải không dệt nhập khẩu của Công ty TNHH Minh Đức- Long An qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 từ giai đoạn 2014 đến 15-9-2015, đơn vị đã truy thu trên 8 tỷ đồng tiền thuế. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp khai báo hàng hóa nhập khẩu có thuế suất 0%, qua kiểm tra, cơ quan Hải quan điều chỉnh thuế nhập khẩu tăng lên 12%.

Tương từ trong giai đoạn từ 15-9-2015 đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1- Cục Hải quan TP.HCM đã ban hành các quyết định ấn định thuế đối với Công ty TNHH Minh Đức- Long An, với tổng số thuế truy thu trên 9,5 tỷ đồng.

Ngoài các tờ khai hải quan đã xác định được mã số hàng hóa nhập khẩu, truy thu thuế, Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạo các đơn vị trong trường hợp chưa đủ cơ sở xác định chính xác mã số thì thực hiện lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại để có cơ sở thực hiện các biện pháp xử lý.

Hiện Cục Hải quan TP.HCM đã xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với 5 doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng vải tương tự như trường hợp nêu trên, có dấu hiệu khai sai mã số, thuế suất khi làm thủ tục nhập khẩu. Dự kiến số thuế truy thu sẽ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lê Thu