Trong đó tuyển 550 chỉ tiêu TC nghề với 14 ngành thuộc 5 nhóm nghề, 400 chỉ tiêu TC chuyên nghiệp với 7 ngành (hệ chính quy). Tất cả các ngành đào tạo đều có thể liên thông lên CĐ, ĐH.