(ĐSTB) Ngày 24-10-2007, trường Trung cấp ANND 1 khai giảng năm học 2007-2008. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, đã về dự lễ.