Gần 140 triệu đồng là số tiền mà Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Yên phải có trách nhiệm thu nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra. Đó là kết luận của Thanh tra huyện Bắc Quang về việc chấp hành pháp luật trong thu, chi ngân sách và các khoản đóng góp, viện trợ của các tổ chức, cá nhân tại Trường THPT Đồng Yên giai đoạn 2011 - 2014.

Truong THPT Dong Yen (Bac Quang, Ha Giang): Nhieu sai pham trong thu chi tai chinh - Anh 1

Trường THPT Đồng Yên để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Bùi Bình

Theo kết luận thanh tra, Trường THPT Đồng Yên không thực hiện trích lại 40% số tiền học phí dùng để cải cách tiền lương theo Công văn số 11 của Sở Tài chính về việc “hướng dẫn, sử dụng và quyết toán nguồn thu học phí của cơ sở giáo dục đào tạo công lập ” với số tiền hơn 94 triệu đồng.

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra sai phạm trong việc chi chế độ phụ cấp thâm niên cho nhân viên y tế trường học gần 17 triệu đồng.

Lấy hóa đơn mua quạt trần của năm 2012 để thanh toán cho năm 2011; dùng nguồn quỹ năm 2012 để chi trả tiền điện tháng 4/2011; chi vượt định mức tiền dạy thể dục ngoài trời; chi sai mục đích quỹ phong trào cho giáo viên tham gia giải bóng đá cụm khu vực năm 2012 và thu vượt quỹ trông xe năm học 2011 - 2012 gần 29 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trường còn tự ý thu, chi các khoản quỹ đóng góp của phụ huynh học sinh khi không có văn bản đồng ý chủ trương của chính quyền địa phương, không lập kế hoạch công việc và dự trù kinh phí chi tiết, không thông báo dự toán sử dụng, công khai quyết toán các khoản đóng góp tự nguyện, không có sổ theo dõi thu, chi; không quyết toán thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường (chỉ có thủ trưởng và thủ quỹ duyệt), một số chứng từ chi chỉ có phiếu chi không có chứng từ chi, lấy hóa đơn năm sau để thanh toán cho năm trước.

Ngoài ra, hồ sơ, sổ sách, chứng từ thanh toán giai đoạn 2011 - 2014 còn tồn tại và thiếu sót như: Lưu giữ chứng từ thanh toán chưa đầy đủ khoa học, chưa theo dõi đầy đủ việc phát sinh tài sản, các công cụ dụng cụ, mua sắm tài sản không có phiếu đề xuất mua, chưa có biên bản bàn giao cho người sử dụng, một số hạng mục cải tạo nhà để xe, cải tạo sân trường khi đưa vào sử dụng không đưa vào sổ theo dõi tài sản cố định.

Với những sai phạm nêu trên, Thanh tra huyện Bắc Quang kiến nghị Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đối với công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh. Kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý những thiếu sót xảy ra, đồng thời thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thường xuyên kiểm tra giám sát, uốn nắn chấn chỉnh việc thực hiện thu, chi đối với hoạt động kế toán.

Yêu cầu Hiệu trưởng và kế toán nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý đối với những sai phạm đoàn thanh tra đã nêu trong kết luận.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Hoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Yên cho biết, đến thời điểm hiện tại Hiệu trưởng và kế toán đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nhà trường khắc phục nộp gần 50 triệu vào tài khoản Thanh tra huyện Bắc Quang.

Bùi Bình