(PL&XH) - 54 người tham gia đánh giá công tác hiệu trưởng mới là cán bộ cốt cán, tổ trưởng chuyên môn, chứ không phải toàn bộ giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường.

Ông Lê Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lômônôxốp cho rằng, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và HĐQT Trường THPT Dân lập Lômônôxốp đã đình chỉ bất hợp pháp công tác hiệu trưởng nhà trường của ông. Ông Dũng được ông Cường và hội đồng cổ đông Trường THPT Dân lập Lômônôxốp mời làm hiệu trưởng và chính thức nhận nhiệm vụ hiệu trưởng thay ông Cường (do hết nhiệm kỳ) theo Quyết định công nhận hiệu trưởng số 04/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ ngày 2-1-2009. Theo ông Dũng: “Trong quá trình làm việc, tôi phát hiện ra một số sai phạm của ông Cường và một số cán bộ trong HĐQT của trường (cụ thể, tiền mua thực phẩm cho học sinh bán trú được duyệt chi cao hơn so với giá thị trường; khoản tiền 56.000USD thu từ các lớp liên kết với Singapore không được công khai...). Những người này muốn che dấu sai phạm của mình nên đã coi Hiệu trưởng (ông Dũng, đồng thời là 1/10 cổ đông đại diện) là mối nguy hại, đe dọa lợi ích của họ”. Trường THPT Dân lập Lômônôxốp Ông Dũng đã tìm cách góp ý để đảm bảo sự phát triển ổn định của trường. Tuy nhiên, ông Dũng đã không nhận được sự hợp tác từ phía HĐQT nên đã làm đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Sau khi đơn thư của ông Dũng được gửi đi, ngày 15-3-2010, HĐQT của trường đã gửi công văn đề nghị Sở GD-ĐT tiến hành thủ tục để cấp trên ra quyết định thôi công nhận hiệu trưởng với ông Dũng. Ba ngày sau (18-3-2010), ông Nguyễn Văn Châu - Phó Chủ tịch HĐQT, đã đưa ra thông báo số 08/2010/TB-HĐQT ngày 18-3-2010 của HĐQT (do ông Cường ký), với nội dung: Chủ tịch HĐQT của trường đã thay mặt cổ đông gửi văn bản tới các cơ quan hữu quan, đề nghị cấp trên ra thông báo thôi công nhận ông Dũng là hiệu trưởng. Trước mắt, dừng điều hành của hiệu trưởng Lê Tiến Dũng, với mục đích “giúp ông Dũng cùng với HĐQT tập trung giải quyết những vấn đề trong đơn thư trình báo và kiến nghị gửi các cơ quan hữu quan”. Thông báo số 08 cũng nói rõ “HĐQT và Hội đồng cổ đông sẽ tìm hiệu trưởng khác để báo cáo cấp trên công nhận”. Lý do mà HĐQT đưa ra là trong thời gian làm hiệu trưởng, ông Dũng đã điều hành kém hiệu quả, dựa vào bản đánh giá hiệu trưởng với sự tham gia của 54 cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, theo công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26-1-2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đánh giá chất lượng hiệu trưởng phải được “Sắp xếp và có thông báo lịch họp trước ít nhất 1 tuần để đảm bảo mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường đều có điều kiện dự họp, tối thiểu phải có 2/3 số người được góp ý và và tham gia đánh giá dự họp”. Thế nhưng, 54 người tham gia đánh giá công tác hiệu trưởng mới là cán bộ cốt cán, tổ trưởng chuyên môn, chứ không phải toàn bộ giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường. Ông Dũng khẳng định, nếu toàn bộ giáo viên, nhân viên cơ hữu được tham gia, tỷ lệ đánh giá về ông sẽ khác. Luật sư Trương Xuân Hải (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, theo Qui chế hoạt động của các trường ngoài công lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập phải được UBND TP công nhận. Do đó, khi thay đổi, các trường này cũng phải có văn bản đề xuất lên UBND TP. Việc chưa có ý kiến của UBND TP mà đã ra thông báo dừng điều hành của hiệu trưởng là trái với Qui chế hoạt động của các trường ngoài công lập. Mâu thuẫn trong nội bộ của trường Trường THPT Dân lập Lômônôxốp đã không còn là chuyện nội bộ. Năm học mới đã gần kề, một trường học không thể không có hiệu trưởng điều hành, nên những khuất tất trên cần được giải quyết nhanh chóng để làm trong sạch, lành mạnh môi trường giáo dục. UBND TP Hà Nội cũng đã có hai văn bản số 1219/VP-VHKG ngày 24-3-2010 và 1769/VP-VHKG ngày 20-4-2010 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội “khẩn trương, nghiêm túc tổ chức kiểm tra và giải quyết theo qui định, báo cáo kết quả với UBND TP”. Sự việc đã được giao cho Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo xác minh, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận? Phương Thảo