Cùng với các nam siêu mẫu 'hot' như Quang Hòa, Hoàng Anh... chân dài Trương Thị May và Kim Minh đã làm nên bộ ảnh thật ấn tượng.