Trường quốc tế APU - tiền thân là Trường quốc tế liên thông (phổ thông trung học - đại học) có mặt tại Việt Nam từ năm 2004 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình Hoa Kỳ cho cả 2 đối tượng con em người nước ngoài và người Việt Nam.