(Chinhphu.vn) - Đến thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, doanh nghiệp chưa thanh toán cho khách hàng đúng hạn hợp đồng và không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng.

Công ty Gạch men Anh Em DIC (Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh gạch men từ Quý IV/2008. Năm 2009, do gặp khó khăn về tài chính, nên đến thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, Công ty DIC vẫn chưa thanh toán hợp đồng cho khách hàng đúng hạn. Do vậy, Công ty không được hoàn số thuế GTGT đầu vào, bị phạt 10% trên số thuế đầu vào và phạt chậm nộp. Ngoài ra, tháng 9/2009, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Công ty bị thiệt hại nhà xưởng, máy móc, thiết bị. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty DIC hỏi: Công ty có được xem xét để khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp cụ thể nêu trên khi Công ty thanh toán hợp đồng với khách hàng qua ngân hàng không? Hàng hóa, tài sản cố định Công ty mua vào và đã đưa vào sử dụng, bị thiệt hại trong cơn bão số 9 có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Ý kiến của Tổng cục Thuế về vấn đề này như sau: Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi Công ty thanh toán hợp đồng với khách hàng qua ngân hàng, trường hợp Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng, đến thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, Công ty vẫn chưa thanh toán cho khách hàng đúng hạn hợp đồng và không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng. Đối với việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi hàng hóa, tài sản cố định Công ty bị thiệt hại trong cơn bão số 9, Tổng cục Thuế khẳng định: Thuế GTGT của hàng hóa, tài sản cố định Công ty mua vào và đã đưa vào sử dụng, bị thiệt hại trong cơn bão số 9 không được khấu trừ. Giải đáp này của Tổng cục Thuế căn cứ quy định tại điểm 1.2 (c5), điểm 1.3 (b) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT; căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Thuế đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc