(VietNamNet) - Trường dân lập mang sản phẩm của SV đi bán; nhiều ĐH thử nghiệm mô hình "vườn ươm doanh nghiệp". Ngày càng nhiều trường ĐH thoát khỏi "ốc đảo", giúp SV sớm bắt tay với doanh nghiệp, thị trường.