TT - Trong số 127.164 ngôi trường công ở Nhật có 43.109 trường (33,9%) không đạt chuẩn về chất lượng xây dựng để có thể chống đỡ một trận động đất có cường độ bằng với trận vừa làm rung chuyển hai tỉnh Iwate và Miyagi ngày 14-6, tức 6-7 độ Richter. Cảnh báo này xuất phát từ kinh nghiệm tại Trung Quốc.