Trường Giang tuyên bố Ngô Kiến Huy đã nghỉ hát vì mải miết chơi game show, không ra sản phẩm âm nhạc.

Kim Chi