Chỉ cần giọng hát của thanh niên áo chấm bi vừa cất lên, tất cả đều phải 'ngã quỵ'.

(Nguồn: Giọng ải giọng ai)

Hưng Social