Theo thông tin từ Trường ĐH Quảng Nam cho biết, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa cho phép trường tuyển sinh thêm hai ngành hệ đại học gồm: Kế toán tài chính và Quản trị kinh doanh. Ngoài ra, còn có ngành kế toán hệ cao đẳng