TT - Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội mở lớp đào tạo ngắn hạn biên kịch, lý luận, phê bình điện ảnh với sự tài trợ của Quỹ Ford. Khóa học đầu tiên dự kiến khai giảng đầu tháng 11-2008 và kéo dài mười tháng. Khóa học sẽ trang bị cho sinh viên kỹ năng biên kịch, lý luận, phê bình điện ảnh cho báo, tạp chí, truyền hình... Đảm trách giảng dạy do các chuyên gia có uy tín trong nước và nước ngoài.