Trường Đại học Xây dựng là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong lĩnh vực xây dựng qua lịch sử 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập. Những thành tựu mà trường Đại học Xây dựng đạt được đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh cũng như công cuộc đổi mới phát triển đất nước ngày nay. Thành quả nổi bật trong công tác đào tạo mà trường Đại học Xây dựng đã có được trong 60 năm qua có thể kể đến đó là:

Trường Đại học Xây dựng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đào tạo lĩnh vực kỹ thuật xây dựng (năm 1956) và liên tục giữ vững vị trí hàng đầu về chất lượng đào tạo.

Là những trường đi đầu triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ (năm 1995), phương thức học tập mà đến nay chúng ta đã nhìn nhận thấy hiệu quả to lớn của nó và là xu hướng tất yếu của giáo dục đại học ngày nay.

Đại học Xây dựng là một trong bốn trường của Việt Nam thuộc chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV theo Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp. Và hiện tại đang mạnh dạn tiên phong trong việc xây dựng chương trình đào tạo mới theo định hướng CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Truong Dai hoc Xay dung (Ha Noi): Dia chi dao tao nguon nhan luc chat luong cao cho nganh xay dung - Anh 1

Khai giảng khóa 61 trường Đại học Xây dựng.

Nhà trường đã đào tạo được cho đất nước một số lượng lớn cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn trong hầu hết các lĩnh vực xây dựng. Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư tốt nghiệp tại trường Đại học Xây dựng đã và đang có mặt trên mọi miền đất nước, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài đào tạo, trường Đại học Xây dựng còn là một trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp quan trọng cho thực tiễn sản xuất.

Trong thời gian tới, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa ngày càng phát triển và sự hình thành nền kinh tế tri thức sẽ đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Xây dựng nói riêng. Vì vậy, chiến lược đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng là một chiến lược rất kịp thời. Chiến lược đổi mới sẽ hình thành một đội ngũ cán bộ tâm huyết có năng lực chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp và có một tinh thần khát khao cống hiến. Nhà trường tiếp tục giữ vị trí quan trọng, địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng.

Truong Dai hoc Xay dung (Ha Noi): Dia chi dao tao nguon nhan luc chat luong cao cho nganh xay dung - Anh 2

Ngành xây dựng luôn ghi nhận những đóng góp của trường Đại học Xây dựng và sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Sự hợp tác này sẽ góp một phần quan trọng để Bộ Xây dựng hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra trong ”Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” cũng như thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội từng giai đoạn, gắn với chiến lược phát triển ngành Xây dựng; Đáp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Xây dựng cũng như tiến trình đô thị hóa trong sự phát triển chung của nền kinh tế – xã hội thời gian tới.

Năm 2016, kỷ niệm 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập là một dấu mốc quan trọng để trường Đại học Xây dựng bước vào thời kỳ mới. Qua một chặng đường hơn nửa thế kỷ khó khăn và đầy tự hào, trường Đại học Xây dựng đã luôn tự khẳng định mình, luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và là địa chỉ đáng tín cậy của xã hội. Kế thừa và phát huy các kết quả đào tạo đã đạt được trong 60 năm qua, trường Đại học Xây dựng tiếp tục hướng tới những thành công mới trong thế đi lên của đất nước.

P.V