Tọa lạc tại trung tâm Hà Lan, gần thủ đô Amsterdam, đại học CAH Dronten là trường hàng đầu của Hà Lan với những chuyên ngành về kinh doanh nông nghiệp và các ngành liên quan.