Chương trình đào tạo qua mạng ngành Hàn Quốc học sẽ bắt đầu được thực hiện dành cho đối tượng là sinh viên Khoa Tiếng Hàn, trường Đại học Hà Nội. Đây là chương trình do Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) hợp tác với trường Đại học Nữ Sookmyung Hàn Quốc nhằm phát triển ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo qua mạng ngành Hàn Quốc học sẽ bắt đầu được thực hiện dành cho đối tượng là sinh viên Khoa Tiếng Hàn, trường Đại học Hà Nội. Đây là chương trình do Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) hợp tác với trường Đại học Nữ Sookmyung Hàn Quốc nhằm phát triển ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam.

CôngThương - Khoa Tiếng Hàn trường Đại học Hà Nội là một trong 12 khoa giảng dạy chính thức tiếng Hàn và độc lập duy nhất trong các trường Đại học tại Việt Nam. Số sinh viên của khoa lên tới trên 300 sinh viên và được các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao về khả năng tiếng Hàn khi tốt nghiệp ra trường.

Trên thực tế giảng viên các môn học như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong chương trình giảng dạy ngôn ngữ Hàn Quốc tại các trường đại học hiện nay còn thiếu. Trường Đại học Sookmyung là một trong những trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc, thông qua chương trình này, mong muốn sẽ truyền đạt nội dung học ưu việt của nhà trường cho sinh viên Việt Nam nhằm nâng cao sự hiểu biết đa dạng về Hàn Quốc, đóng góp vào việc đào tạo nhân tài thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ và giao lưu giữa hai nước.

Đại học Sookmyung đã xây dựng chương trình học chính thức vào kỳ học mùa xuân năm 2012 là “Kinh tế và chính trị Hàn Quốc”, “Văn hóa đại chúng Hàn Quốc” dành cho sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Hà Nội. Giáo sư Jong Jeong In, Giáo sư Ahn Min Ho… là những giáo sư có kiến thức sâu rộng về những chuyên ngành trên sẽ đảm nhận giảng dạy bằng tiếng Hàn. Hai giáo sư sẽ đến thực hiện giảng dạy trực tiếp tại nhà trường vào ngày 6 tháng 2 nhằm làm quen với sinh viên, giới thiệu chương trình học và cách thực học qua mạng trong thời gian tới, chương trình học sẽ được thực hiện trong 13 tuần.

Để thực hiện chương trình học qua mạng Ngân hàng Kookmin Hàn Quốc đã hỗ trợ 19.000 Đô la Mỹ qua quỹ Korea Foundation. Ngân hàng Kookmin ngoài việc hỗ trợ cho việc lắp đạt trang thiết bị phục vụ giảng dạy qua mạng lần này đã hỗ trợ cho việt biên soạn, xuất bản, tổ chức hội thảo về sử dụng bộ giáo trình tiếng Hàn tổng hợp gồm 6 cuốn dành cho người Việt. Trước đây, Ngân hàng Kookmin cũng đã hỗ trợ trang thiết bị cho phòng học tiếng Hàn tại các trường Đại học ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội, Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.