Tinh thần Thổ, tính cách Thổ..., người ta đang thổi bùng lên mọi thứ, trước trận đấu với "đàn anh" Đức.