Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) lên tiếng phản đối loạt thông tin tiêu cực đăng tải trên báo chí...