Mạng xã hội Twitter vừa ngừng hoạt động trong 20 phút. Sự cố ảnh hưởng đến người dùng toàn cầu.

Theo NLD