Đó là tên gọi của chương trình Trung thu đặc biệt sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từ 21-23/9 (11-13/8 âm lịch) tới.Xem chi tiết...