(PL)- Ngày 24-9, Hiệp hội Lương thực VN (VFA) cho biết Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) đã ký kết xuất khẩu 200.000 tấn gạo (±5% tấm) sang thị trường Cuba, trong đó có 50.000 tấn gạo 15% được bán với giá 496 USD/tấn.

Lô hàng sẽ được thanh toán bằng hình thức trả chậm, thời gian giao hàng kéo dài từ tháng 10-2010 đến tháng 3-2011. Mỗi năm Cuba nhập khoảng 400.000 tấn gạo của VN, chủ yếu thông qua kênh đàm phán giữa chính phủ hai nước. Vinafood 1 được giao làm đầu mối xuất khẩu gạo sang thị trường này. TR.HIẾU