Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa có với tổng kinh phí đầu tư 29 tỷ đồng vừa được tỉnh Đồng Nai đưa vào hoạt động.