Trung tâm GTVL TPHCM vừa giới thiệu với phái đoàn Bộ Tài nguyên và An sinh XH Trung Quốc về năng lực của TT: Từ năm 2003 đến nay, TT đã giới thiệu 88.797 người có việc làm, tư vấn VL cho 197.965 người và có 166.240 lượt người đăng ký tìm việc.