Công ty Tân Thịnh An vừa đưa vào hoạt động trung tâm mua sắm hàng điện máy thứ hai tại địa chỉ: 98 – 126 Nguyễn Tri Phương