Số người thiệt mạng trong trận động đất Tứ Xuyên đã tăng lên 62.664 người.