Thông tin từ Cục Kiểm ngư, ngày 6-7, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 110-115 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan Hải dương 981, trong đó có 46-47 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 14-15 tàu kéo, 30 tàu cá và 5 tàu quân sự tại khu vực Hoàng Sa của Việt Nam.

Các tàu Kiểm ngư của Việt Nam thực hiện các đợt tiếp cận cách giàn khoan 10-11,5 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tàu cá Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt ở Tây - Tây Nam, cách giàn khoan 42-46 hải lý.

P.V