Ngày 20-6, sau khi Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia thông báo tăng giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã quyết định phân bổ 23,58 tỷ nhân dân tệ (gần 57.000 tỷ đồng VN) trợ cấp cho người nghèo và các nhóm ngành nghề có thể bị ảnh hưởng giá xăng dầu tăng.