Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương 2007, Trung Quốc đã thay đổi chính sách tiền tệ của nước này trong năm 2008 từ "thận trọng" sang "chặt chẽ" trong khi duy trì chính sách tài chính thận trọng.