Cơ quan chống tham nhũng tại thành phố Đông Quản, phía nam Trung Quốc đã có biện pháp mới trong chống tham nhũng. Đó là cách dùng chính người tình của quan chức để phát hiện ra hành vi tham ô.