VIT - Từ ngày 1/2 năm nay, hơn 200 triệu hộ nông dân Trung Quốc được giảm giá khi mua đồ gia dụng nhờ chương trình hỗ trợ của chính phủ. Từ tháng tới, thậm chí họ còn được mua ô tô trợ giá. Nhưng niềm vui này không phải là vô tận...