ANTĐ - Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ nới lỏng thêm chính sách kiềm chế gia tăng dân số, dự kiến những thay đổi này sẽ được áp dụng vào đầu năm sau.

Những thay đổi bao gồm việc cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh thêm con thứ hai nếu ít nhất một người là con một. Hiện tại, nếu muốn sinh con thứ hai, cả hai vợ chồng đều phải là con một.

Chính phủ Trung Quốc đã đệ trình một dự thảo luật lên Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trong kì họp 2 tháng/lần, dự luật này nhằm thay đổi chính sách kế hoạch hóa gia đình đã được áp dụng từ lâu. Nếu được thông qua, luật kế hoạch hóa giá đình sẽ có hiệu lực ở một số tỉnh từ quý I/2014. Hiện tại, chính quyền các cấp đang đánh giá những vấn đề có thể gặp phải khi ban hành chính sách mới.

Hiện Trung Quốc chỉ cho phép sinh hai con, nếu cả 2 vợ chồng đều là con một
(Ảnh minh họa)

Chính sách một con dù có nhiều ưu điểm song lại mang đến hệ lụy làm tăng tỉ lệ nạo phá thai và các vấn đề liên quan.

Nhiều lời chỉ trích còn đến từ việc chính sách này bất công với người già, những người chỉ dựa vào con cái khi họ đã về hưu và làm giảm lực lượng lao động của quốc gia.

Bộ trưởng phụ trách Ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia, bà Lý Bân phát biểu trước quốc hội: “Giờ là lúc thích hợp để thay đổi. Tỉ suất sinh tương đối ổn định, lực lượng lao động vẫn ở mức lớn và gánh nặng phụ cấp người già còn nhẹ”.

Bà Lý Bân cũng nói thêm sự ra tăng dân số khi thay đổi chính sách là có thể dự báo trước và nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nguồn lượng thực, giáo dục, sức khỏe hay nguồn lao động.

Quốc hội Trung Quốc nói chính quyền ở các cấp địa phương sẽ cải thiện chính sách kế hoạch hóa gia đình sau khi đánh giá tình hình dân số địa phương.

Theo Xinhua, nguồn lương thực dự trữ và dịch vụ công của Trung Quốc có thể phục vụ nhu cầu của 1.43 tỉ người vào năm 2020 và 2.5 tỉ người vào năm 2033. Kể cả khi thay đổi chính sách, dân số Trung Quốc cũng sẽ không vượt quá 1.38 tỉ người vào năm 2015.

Đặng Vũ
Theo CNN