Hai bên đánh giá tích cực về quan hệ Trung - Nhật hiện nay, và nhất trí sẽ cùng nỗ lực để chuyến thăm Nhật Bản sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thành công tốt đẹp.